قوانین لغو رزرو

در صورت درخواست مسافر مبنی بر لغو رزرو انجام شده به هر علت

در صورت رزرو در ایام خاص و تعطیلات رسمی، اتاق گارنتی بوده و امکان کنسل کردن رزرو وجود ندارد و بالطبع، مبلغی مسترد نخواهد شد.

در غیر اینصورت  تا ۵ روز قبل از تاریخ رزرو، میزان 10 درصد از مبلغ پرداختی بعنوان کارمزد خدمات کسر شده و مابقی برگشت داده می شود.

از پنج روز تا ۴۸ ساعت قبل از ورود مهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۵۰ درصد هزینه اقامت کسر می گردد.

لغو رزرو نهایی کمتر از ۴۸ ساعت قبل از تاریخ رزرو امکان پذیر نبوده و مبلغی مسترد نخواهد شد و کل مبلغ بعنوان خسارت کسر می گردد.

رزرو اتاق هتل پردیسان

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هتل پردیسان محفوظ است. تیم طراحی الماس برتر